Borelioza

Co to jest borelioza?

Borelioza (krętkowica kleszczowa, choroba z Lyme) to choroba zakaźna wywołana przez bakterię Borrelia.Diagnostyka boreliozy

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych należy przeprowadzić badanie przeciwciał klasy IgG/IgM dwuetapowo:

1. test immunoenzymatyczny - jako badanie przesiewowe

2. test Western Blot  - jako badanie potwierdzające pozytrywny wynik testu immunoenzymatycznegoPozytywny wynik testu Western Blot nie musi oznaczać choroby. Boreliozę może potwierdzić lekarz po uwzględnieniu występujących objawów oraz pozytywnych wyników testu Western Blot.


Jak można się zarazić?

Rezerwuarem bakterii Borrelia burgdorferi są zwierzęta dziko żyjące w lesie (gryzoniach, jeleniach, dzikach i in.), na których pasożytują kleszcze.

Kleszcz, żywiąc się ich krwią, zaraża się bakterią, sam stając się źródłem zakażenia.

Ludzie, przebywając w miejscach bytowania kleszczy (lasy, łąki), stają się ich potencjalnymi żywicielami. Do zakażenia dochodzi poprzez przeniesienie bakterii na człowieka przez zakażonego kleszcza.

Odsetek kleszczy zakażonych w Europie waha się od 3 do 34% i zależy od regionu.Objawy boreliozy

Początkowo choroba przebiega bezobjawowo. Bakteria może być w stanie utajenia, ale w każdym momencie może przejść w aktywna postać choroby.Objawy wczesnej choroby:

  • ogólne: złe samopoczucie, objawy grypopodobne, zmęczenie, bóle mięśni i stawów, gorączka,
  • skórne: charakterystyczna zmiana skórna rozprzestrzeniająca się koncentrycznie wokół miejsca ukąszenia przez kleszcza, tzw. "rumień wędrujący", pojawiający się kilka dni po ukłuciu. Utrzymuje się ona od kilku dni do kilku miesięcy.
  • neurologiczne: bóle głowy, sztywność karku, porażenia nerwów (najczęściej twarzy), bóle korzeniowe (tzw. "korzonki") zaburzenia czucia, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
  • stawowe: bóle i obrzęki stawów (najczęściej dużych stawów: kolan, barków, łokci),
  • sercowe: zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia.Rokowanie

Po zastosowaniu odpowiedniego leczenia najczęściej dochodzi do całkowitego wyzdrowienia.W niektórych przypadkach choroba przechodzi w stan przewlekły i może trwać przez dłuży czas.


Testy przesiewowe na obecność przeciwciał wykonujemy na miejscu w naszej placówce, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub facebook.