Pobranie krwi u pacjentów poniżej 18 roku życia  1. Osoby do 18 roku życia zgłaszają się na pobranie krwi z rodzicem
  lub opiekunem.  2. Wyjątkowo dopuszczalne jest pobranie krwi bez obecności rodzica/opiekuna, w przypadku osób od 16 do 18 roku życia, pod warunkiem wypełnienia pisemnej zgody na pobranie materiału
  (druk dostępny w bezpośrednio w Laboratorium ul. Kościuszki 7,
  w Punkcie Pobrań ul. Monte Cassino 13, na stronie internetowej
  medina.info.pl oraz na Facebooku /medinalaboratorium/).

  Należy być świadomym możliwego zasłabnięcia, omdlenia, osłabienia, miejscowych reakcji alergicznych, nadmiernego krwawienia z miejsca wkłucia.Zgoda pisemna nie dotyczy badań:
* test obciążenia glukozą (krzywa cukrowa/ insulinowa),
*test czynnościowy prolaktyny z metoklopramidem,
*krzywa żelazowa
Obecność rodzica/opiekuna OBOWIĄZKOWA przez cały czas trwania testów!  3. Osoby poniżej 16 roku życia OBOWIĄZKOWO zgłaszają się na pobranie krwi z rodzicem/opiekunem.


(Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)