RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016< Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "MEDINA" s.c. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Kościuszki 7, 75-404 Koszalin.

  2. Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych: medina-medina6@wp.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług laboratoryjnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 20 lat.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zrealizowania usług laboratoryjnych.