Wyniki ON-LINE

Odbiór wyników

Internetowa platforma publikacji wyników eLABORAT służy do udostępniania wyników badań laboratoryjnych. Dostęp do aplikacji uzyskują pacjenci lub lekarze, którym laboratorium dało uprawnienia do korzystania z tej usługi. Możliwość podglądu wyniku na stronie internetowej otrzymuje się w laboratorium podczas rejestracji zlecenia. 

W przypadku wystąpienia problemów związanych z korzystaniem z internetowej platformy publikacji należy skontaktować się z Laboratorium.

Informujemy, że prawnie ważny jest wynik w formie oryginalnej, autoryzowany (opieczętowany i podpisany) przez diagnostę zatrudnionego w naszym laboratorium. Internetowy dostęp do wyniku ma jedynie charakter poglądowy i nie może stanowić zamiennika oryginalnej dokumentacji medycznej.

Wyniki badań wykonane w outsourcingu podlegają publikacji on-line w formie poglądowej ale nie jest możliwy ich wydruk. Prosimy o odbiór oryginału wyniku w naszej placówce.

Jak poprawnie zalogować się do serwisu

Wybrać odpowiedni przycisk powyżej Pacjent/Lekarz.

W profilu Pacjenta logując się po raz pierwszy należy wygenerować NOWE HASŁO przy użyciu PESELu oraz podanego w laboratorium adresu e-mail.

UWAGA!

Serwisy typu wp.pl czy gmail.com mogą umieszczać naszą korespondencję w spamie lub w innych folderach typu oferty dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej. Warto się zalogować na swoją pocztę i tam zajrzeć zanim podejmie się kolejne próby wygenerowania hasła.

Szczegółowa instrukcja obsługi serwisu znajduje się na stronie logowania.

"Rodzinny" podgląd wyników badań

Często gdy pacjenci wykonują badania rodzinnie i podają jeden e-mail, należy wygenerować osobne hasła dla poszczególnych osób, podając ich PESELe oraz zapisany w laboratorium adres skrzynki.

Logujemy się wpisując nadesłane hasło dla danego PESELu.